zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2021 - SGRAFITO /Praha/

20. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
14. - 15. 9. 2021 - úterý a středa
* PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVA 14. 9. 2021 - úterý - od 9 do cca 17 h - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapka
Dopravní spojení: stanice metra "Dejvická" na lince "A"
* EXKURZE 15. 9. 2021 - středa - Praha

Vzhledem k uvolňování opatření proti nemoci Covid-19 se mohou vzdělávací akce konat již i prezenčním způsobem při dodržování aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví a vládních usnesení:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/

 

Záštita a spolupráce:
Národní památkový ústav
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Český národní komitét ICOMOS

Přípravný výbor konference:
Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství
Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT, president ČNK ICOMOS
Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, vícepresident ČNK ICOMOS
Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti


PROGRAM PŘEDNÁŠEK 14. 9. 2021 - úterý - od 9 do cca 17 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti
Zahájení.

Dr. Jana Michalčáková, Ph.D.et Ph.D. - Národní památkový ústav, náměstkyně generální ředitelky
Úvodní vystoupení.

Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství
Přehled sgrafit od počátku do současnosti v ČR.

Prof. Ing.arch. akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče a ČNK ICOMOS, president
Poznámky k organizaci a technice provádění jednovrstvého sgrafita v lotyšské Bausce.

MgA. et. Mgr. Jana Waisserová - Katedra dějin umění, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, restaurátorka a historička umění
Nález autentického renesančního sgrafita ve Slavonicích.

Ing.arch. Petr Chotěbor, CSc. a Mgr. Petr Měchura, Ph.D. - Kancelář prezidenta republiky
Sgrafita Velké míčovny v Královské zahradě a jejich restaurování.

Ing. Alfréd Schubert - autor několika metodických publikací NPÚ
K použití sgrafita v období po polovině 20. století.

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. - Národní památkový ústav, ředitel ÚPS České Budějovice
Typologie sgrafit v jižních Čechách a přístupy k jejich restaurování.

MgA. Zuzana Wichterlová - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, restaurátorka nástěnných maleb a sgrafita
Současné a minulé přístupy k retuši a rekonstrukci renesančních sgrafit. „Rekorozní metoda“ retuše sgrafit versus metoda „evokace štětcem“.

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, proděkan a vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita a a Mgr. Pavel Waisser, Ph.D. - Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra dějin umění
Vývoj a údržba sgrafitové výzdoby zámku Litomyšl.

Mgr. Ludmila Drncová - Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni
Soubor sgrafitové výzdoby průčelí měšťanských domů v Plzni podle návrhů Mikoláše Alše.


Na doprovodné výstavě v Masarykově koleji si účastníci mohou zakoupit odbornou literaturu z nabídky NPÚ a Grada Publishing, a.s.


EXKURZE 15. 9. 2021 - středa

* Palác Kinských
/obsazeno/ od 11 h, délka cca 1-2h
Prohlídka interiéru a exteriéru budovy.
Průvodkyně Ing. Alexandra Burešová (Národní památkový ústav)

* Anežský klášter
/obsazeno/ od 13 h, délka cca 1-2h
Prohlídka interiéru a exteriéru budovy.
Průvodce Ing.arch. Zdeněk Chudárek (Národní památkový ústav)

* Národní muzeum
/obsazeno/ ! ZMĚNA ZAČÁTKU - od 9:00 h !, délka cca 1-2h
Prohlídka interiéru a exteriéru budovy po celkové rekonstrukci, sgrafita v nádvoří, atd.
Průvodce Pavel Jerie (Národní památkový ústav)

* Schwarzenberský palác a sgrafita na Hradčanském náměstí
/obsazeno/ ! ZMĚNA ZAČÁTKU - od 10:00 h !, délka cca 1-2h
Prohlídka interiéru a exteriéru paláce a dalších sgrafit na Hradčanech.
Průvodci Mgr. Jan Holeček a Mgr. Veronika Koberová (Národní památkový ústav)

* Státní opera Praha
/obsazeno/ od 9:00 h, délka cca 1-1,5h
Prohlídka interiéru a exteriéru budovy po celkové rekonstrukci.
Průvodkyně PhDr. Petra Hoftichová a PhDr. Mgr. Iva Furáková (Národní památkový ústav)

* Míčovna Pražského hradu
/obsazeno/ od 11:00 h, délka cca 1-1,5h
Renesanční sgrafita Míčovny Pražského hradu a dalších objektů.
Průvodci Ing.arch. Petr Chotěbor a Mgr. Petr Měchura, Ph.D. (Kancelář prezidenta republiky)

Objednáváte-li exkurzi, uveďte vybranou prohlídku do poznámky v objednávce.
Exkurze jsou určené výhradně pro účastníky přednášek předchozího dne.
Vstup na exkurze je možný pouze s platnou vstupenkou na exkurzi.


Poplatky:

  • Vstupné na přednášky dne 14. 9. 2021: 1.890,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 14. 9. 2021 pro zaměstnance NPÚ: 1.190,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 14. 9. 2021 pro zaměstnance FA ČVUT a členy ČNK ICOMOS: 1.490,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 14. 9. 2021 pro studenty magisterského a bakalářského studia VŠ a pro studenty odborných SŠ: 590,-Kč (bez publikace)
  • Vstup na exkurzi dne 15. 9. 2021: 100,-Kč (vstup pouze pro účastníky přednášek)
  • Odborná publikace k tématu konference: 300,-Kč

Ceny jsou vč. DPH.
Obědy nezajišťujeme, stravování je možné v Akademické restauraci a menze v místě konání nebo v okolních restauracích.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu.

Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Prezentace:
Máte-li zájem o propagaci svých výrobků nebo technologií vhodných pro obnovu památkových objektů na doprovodné výstavě v Masarykově koleji dne 14. 9. 2021 kontaktujte nás prosím ZDE

Mediální partnerství:

Národní památkový ústav

_portál časopis
Obnova.sk