zpět na seznam

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
26. 4. 2022 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

NOVÝ TERMÍN (původní byl 12. 4. 2022)

Vzdělávací akce se mohou konat prezenčním způsobem při dodržování aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví a vládních usnesení:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/

Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům, úředníkům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací, tak s dodávkami výrobků na stavbu.
Zmíněny budou také nové povinnosti pro elektromobily a vývoj stavebního práva po volbách.


Přednášející a obsah semináře:

Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo

  • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele vyhláškou č. 405/2017 Sb. účinnou od 1. 1. 2018.
  • Vyhláška č. 246/2002 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
  • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
  • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS
  • Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb. 
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
  • BIM - Building Information Modelling 
  • Kategorizace staveb ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a požaduje vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.590,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.