zpět na seznam

OBČANSKÝ ZÁKONÍK PŘI POVOLOVÁNÍ, REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
11. 10. 2022 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Seminář je určen pro projektanty, stavitele, investory, úřady, vlastníky pozemků a staveb a další zájemce.
Podkladem je Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přednášející a obsah semináře:

Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo

 • Věcná práva
 • Držba
 • Povaha vlastnického práva
 • Rozhrady
 • Nezbytná cesta
 • Umělý přírůstek
 • Výstavba domu s jednotkami
 • Právo stavby
 • Věcná břemena
 • Užívací právo
 • Úpravy a jiné změny bytu nebo domu
 • Dílo
   

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.690,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.