zpět na seznam

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
15. 12. 2022 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Martin Zídek - ředitel Památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR
 

  • Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.):

a) aktuální novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.)

b) zákon o územním plánování a stavebním řádu (č. 183/2006 Sb.) po novele zákonem č. 403/2020 Sb.

c) „nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.)“ – stručná informace

 

  • Prováděcí předpisy k zákonu o státní památkové péči a stavebnímu zákonu:

a) prohlášení nových národních kulturních památek

b) aktualizace prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

 

  • Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:

a) problematika územního plánování

b) problematika stavebního řádu

c) posuzování interiérových úprav

d) problematika odstraňování staveb

 

  • Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:

a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu

b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu

c) fikce závazných stanovisek podle stavebního zákona od 1. 1. 2021

 

Doporučené právní předpisy a literatura:

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zídek, Martin; Tupý, Michal; Klusoň, Jiří: Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2019, 628 s. ISBN 978-80-7598-381-7.

Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Mediální partnerství:
_portál časopis


Poplatek:
1.790,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.

Uzávěrka přihlášek:
Na seminář se lze ještě přihlásit.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.