zpět na seznam

PORUCHY VOZOVEK, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY OPRAV /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
2. 2. 2023 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Jan Zajíček - autorizovaný inženýr, nezávislý poradce a zpracovatel norem a předpisů, autor publikace "Technologie stavby vozovek"

Školení je určené především projektantům, správcům pozemních komunikací, stavebním firmám, stavebním dozorům, úředníkům územních samosprávných celků i dalším zájemcům.
 

• Druhy poruch vozovek
ztráta protismykových vlastností (např. ztráta mikrotextury), ztráta hmoty (např. hloubková koroze, výtluky), trhliny (např. síťové, příčné podílné), deformace (např. plošné deformace, vyjeté koleje)
 

• Příčiny poruch vozovek
způsoby namáhání vozovky a vliv na konstrukční vrstvy, poruchy způsobené přirozeným opotřebením, poruchy způsobené špatným provedením, poruchy způsobené špatným návrhem vozovky nebo její opravy
 

• Posouzení stavu vozovky
diagnostický průzkum, současné problémy, revize TP 87
 

• Diagnostické metody
vizuální prohlídka, jádrové vývrty a vrtané sondy, měření únosnosti, laboratorní zkoušky
 

• Návrh způsobu opravy pomocí diagnostického průzkumu
podrobné vysvětlení vyhodnocení údajů z diagnostického průzkumu, příklady z praxe
 

• Příklady návrhů opravy vozovek z praxe
příklady a chyby, které se nejčastěji vyskytují

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.
 
Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.790,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.