zpět na seznam

NEDOSTATKY STAVEB Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 4. 2023 - středa - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT:

Nedostatky při projektování

 • Projektování z hlediska právních předpisů
 • Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby
 • Nerespektování požárních norem s uvedením příkladů
 • Závady ve stadiu projektování
 • Nedostatečné odborné znalosti s uvedením příkladů

 

Ing. Petr Kejklíček - PKPO:

Nedostatky v použitém materiálu a chyby v návrhu systémů

 • Požární ochrana nátěrových systému a obkladových materiálů ve vztahu k životnosti a k místu použití
 • Chybné použití v prosklených systémových konstrukcí a následné vady požárního skla  - příklady z praxe
 • Požární těsnění instalací a spár - vhodnost použití materiálů a systémů
   

Ing. Zbyněk Valdmann - PKPO:

Nedostatky při montáži

 • Základní druhy požárních skel a jejich „citlivé stránky“
 • Vadná manipulace s materiálem a jeho uskladnění při dopravě a na stavbě
 • Vadná orientace a skladba při montáži – prosklené konstrukce
 • Úprava konstrukcí na stavbě a vliv na životnost
 • Záměna montážních materiálů na stavbě
 • Montážní mezera a způsoby utěsnění
 • Dotazy a krátká diskuse
   

Bc. František Kregl - PKPO:

Nedostatky při předání stavby do užívání

 • Soulad s PBŘ a projektovou dokumentací
 • Požárně stavební dohled v průběhu stavby
 • Kontrola zabudovaných PBZ
 • Kontrola oprávnění vydaných výrobcem
 • Závěrečná koordinační zkouška všech PBZ
 • JDS - Jednotné Doklady Stavby a jejich využitíFiremní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s požární bezpečností staveb mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním vlastní samostatně stojící roletky nebo panelu.

Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem. Kontaktuje nás prosím ZDE.
 

Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

logo pkpo


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.590,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.