zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2023 /Rychnov nad Kněžnou/

8. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
19. - 20. 4. 2023 - středa a čtvrtek
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou mapka

Téma konference:
Kongresová inspirace k obnově a budování nových jímacích objektů podzemní vody


Cíle konference:

Žijeme ve složité době, epidemie Covid 19, Ukrajina, Energie, Inflace, a jedinec tak na jedné straně podvědomě tíhne k tomu, nějak tu složitou dobu přežít, tedy plánovat na dnešek nebo maximálně zítřek. Na druhé straně jistě existují tací, kteří řeší věci, „doba x nedoba“, s dlouhodobou perspektivou, a tam patří třeba výstavba vlastních studní, využití geotermální energie, vyřešení likvidace odpadních vod jejich vsakem na místo jímek na vyvážení apod. A pak jsou zde společnosti, které musí naplnit požadavky všech, jedinců žijících ze dne na den, i těch druhých, jejichž aktivita bohužel může kolidovat se zájmem celospolečenským. Přeneseno na problematiku zásobování obyvatelstva vodou, vodárenské společnosti musí na jedné straně nepřetržitě vodu pro obyvatelstvo dodávat a tu špinavou odvádět, a to třeba i tam, kde spotřeba vody v době covidové stoupla na dvojnásobek. Ale na druhé straně se musí dívat i dostatečně daleko dopředu a pečovat o to, aby v budoucnu měly co dodávat, ať už z hlediska potřebné vydatnosti zdrojů vody nebo její jakosti, tzn. i hájit zájmy celospolečenské. A v tu chvíli potřebují odbornou pomoc, a pokud se problém týká vody podzemní, musejí jim ji poskytnout hydrogeologové.
Ve dnech 6. – 9. září 2022 se v Ústí nad Labem konal XVI. Hydrogeologický kongres a na něm zaznělo mnoho desítek příspěvků, které se bezprostředně vztahují ke každodenní i dlouhodobé práci všech, kteří se o podzemní vodu starají, nebo se o ni zajímají. A výběr těch nejzajímavějších odborných příspěvků zazní ve formě přístupné pro pracovníky vodárenských společností, projektanty, pro pracovníky státní správy i pro další zájemce o vodu na 8. ročníku konference „Podzemní vody ve vodárenské praxi“. A to je první meritum letošní konference, tedy jádro věci: poučit se!
Chybět samozřejmě nebudou ani novinky a zajímavé práce, kdy se nám prostřednictvím ukázek z hydrogeologického terénu otevřou zemské hlubiny a bude tak možno získat nové informace a poznatky o režimu podzemních vod a jejich využití. A to je druhé meritum letošní konference: inspirovat se!
A jak je již zvykem, na účastníky konference čeká opět jedno překvapení, tentokrát nádherný film o úspěchu skupiny neobyčejných nadšenců, přátel vodního světa, v daleké Venezuele. A to je třetí meritum naší konference: pobavit se!

PROGRAM KONFERENCE:


Program konference 19. 4. 2023 středa:

 

8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování /občerstvení
10,00 - Zahájení konference

 

10,20 – 10,40 RNDr. Svatopluk Šeda          
Puklinové kolektory v pánevních strukturách východočeské křídy a jejich zvodnění
 

10,40 – 11,00 RNDr. Jiří Starý
Využívání zdrojů podzemních vod pro zásobování obcí ve vrcholových partiích Českého středohoří
 

11,00 – 11,20 RNDr. Jan Bartoň    
Vliv metody výpočtu a vstupních parametrů na stanovení maximálního čerpaného množství z hydrogeologického objektu
 

11,20 – 11,40 Ing. Jakub Průša     
Machnín - doplňkový hydrogeologický průzkum pro revitalizaci jímacího území
 

11,40 – 12,00 RNDr. Daniel Smutek            
Nové poznatky o hydrogeologii střední části rajonu 4240 královedvorská synklinála
 

12,00 – 13,30 Oběd
 

13,30 – 14,10 Ing. Miloš Svoboda
Technologie rotačně-příklepového vrtání vodárenských vrtů a její limity
 

14,10 – 14,30 RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Baier, Ph.D.     
Historie, současnost a budoucnost monitoringu podzemních vod v jihočeských pánvích, vyhodnocení suché periody 2015 – 2020
 

14,30 – 14,50 RNDr. Martin Procházka      
Karotáž pro vodárenské účely
 

14,50 – 15,10 Ing. Daniel Kahuda, Ph.D.     
Regenerace jímacích vrtů – srovnání standardních a progresivních metod, vyhodnocování účinnosti
 

15,10 – 15,30 Mgr. Petr Nakládal
Množství kyseliny při regeneraci vrtů nelze nahradit technickými vychytávkami
 

15,30 – 16,00 Občerstvení
 

16,00 – 16,20 RNDr. Josef Datel, Ph.D.       
Význam metod řízené dotace podzemních vod při budování nových jímacích objektů podzemní vody
 

16,20 – 16,50 JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.              
Náhrada škody na vodním zdroji podzemní vody
 

16,50 – 17,20 Mgr. Lucie Jašíková, Ph.D., RNDr. Hana Prchalová        
Komplexní přístup k ochraně zdrojů pitné vody – riziková analýza částí povodí
 

17,20 – 17,50 Mgr. Vít Kodeš, PhD., Mgr. Miroslava Svátková, Ing. Jindřich Freisleben              
Kvalita podzemních vod v ČR z pohledu organických mikropolutantů a emergentních látek
 

17,50 – 18,20 RNDr. Jiří Starý       
Čeští přírodovědci v Amazonii - film s průvodním slovem Jirky Starého
 

18,20 – 18:30 Závěr prvního dne konference
19,00 – 21,00 Večeře
Do 24,00 Společenský večer

 

Program konference 20. 4. 2023 čtvrtek:
 

8,45 – 9,30 Ing. Jiří Šura  
Ranní pohlazení - Voda a její divy. Výběr ze snímků s průvodním slovem autora
 

9,30 – 10,00 Doc. RNDr. Jan Pokorný CSc. 
Aktivní úloha vzrostlého lesa v klimatu, oběhu vody a zadržování
 

10,00 – 10,30 Občerstvení
 

10,30 – 11,00 Prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc., Ing. Michal Krátký            
Podpora zvýšení hladin podzemních vod a zlepšení jakosti vody pomocí opatření na zemědělské půdě
 

11,00 – 11,30 Mgr. Zdeněk Třískala            
Perspektivy efektivní ochrany přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v České republice
 

11,30 – 11,50 Mgr. Novotný Tomáš           
Účinnost ochrany zdrojů prostých podzemních vod
 

11,50 – 12,10 Doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. a kolektiv
Podrobná mapa intenzity dotace podzemní vody a zranitelnosti kvantity podzemní vody k suchu v ČR: Podklady pro hodnocení množství dostupných dynamických zásob podzemní vody nejen v suchém období
 

12,10 – 12,30 Diskuse a závěr
12,30 – 14,00 Oběd, odjezdPořadatelé:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Choceň
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:
Česká asociace hydrogeologů

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Mgr. Barbora Topinková, Ph.D.


Organizační garant – přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz

http://www.podzemni-vody.cz


Cena pro posluchače:
Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 4.490 Kč včetně DPH 21 % za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd a 1x večeři.
Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KONFERENCE.

Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 4.990 Kč včetně DPH 21 % a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci. V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz

Ubytování:

Ubytování je možné přímo v místě konání a každý účastník konference si jej objednává a hradí individuálně:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 389 200 / E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
http://www.hotelstudanka.cz/
Při objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference! Z kapacitních důvodů doporučujeme objednat si ubytování co nejdříve. Pokud to kapacita hotelu dovolí, lze se ubytovat již před konferencí.

Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.