zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2023 /Rychnov nad Kněžnou/

8. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
19. - 20. 4. 2023 - středa a čtvrtek
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou mapka

Téma konference:
Kongresová inspirace k obnově a budování nových jímacích objektů podzemní vody


Uzávěrka přihlášek pro přednášející:

Předběžné přihlášky s abstrakty k přednesení příspěvku zasílejte nejpozději do 31. 1. 2023


Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:

17. 3. 2023 nebo při naplnění kapacity sálu

Cíle konference:

Žijeme ve složité době, epidemie Covid 19, Ukrajina, Energie, Inflace, a jedinec tak na jedné straně podvědomě tíhne k tomu, nějak tu složitou dobu přežít, tedy plánovat na dnešek nebo maximálně zítřek. Na druhé straně jistě existují tací, kteří řeší věci, „doba x nedoba“, s dlouhodobou perspektivou, a tam patří třeba výstavba vlastních studní, využití geotermální energie, vyřešení likvidace odpadních vod jejich vsakem na místo jímek na vyvážení apod. A pak jsou zde společnosti, které musí naplnit požadavky všech, jedinců žijících ze dne na den, i těch druhých, jejichž aktivita bohužel může kolidovat se zájmem celospolečenským. Přeneseno na problematiku zásobování obyvatelstva vodou, vodárenské společnosti musí na jedné straně nepřetržitě vodu pro obyvatelstvo dodávat a tu špinavou odvádět, a to třeba i tam, kde spotřeba vody v době covidové stoupla na dvojnásobek. Ale na druhé straně se musí dívat i dostatečně daleko dopředu a pečovat o to, aby v budoucnu měly co dodávat, ať už z hlediska potřebné vydatnosti zdrojů vody nebo její jakosti, tzn. i hájit zájmy celospolečenské. A v tu chvíli potřebují odbornou pomoc, a pokud se problém týká vody podzemní, musejí jim ji poskytnout hydrogeologové.
Ve dnech 6. – 9. září 2022 se v Ústí nad Labem konal XVI. Hydrogeologický kongres a na něm zaznělo mnoho desítek příspěvků, které se bezprostředně vztahují ke každodenní i dlouhodobé práci všech, kteří se o podzemní vodu starají, nebo se o ni zajímají. A výběr těch nejzajímavějších odborných příspěvků zazní ve formě přístupné pro pracovníky vodárenských společností, projektanty, pro pracovníky státní správy i pro další zájemce o vodu na 8. ročníku konference „Podzemní vody ve vodárenské praxi“. A to je první meritum letošní konference, tedy jádro věci: poučit se!
Chybět samozřejmě nebudou ani novinky a zajímavé práce, kdy se nám prostřednictvím ukázek z hydrogeologického terénu otevřou zemské hlubiny a bude tak možno získat nové informace a poznatky o režimu podzemních vod a jejich využití. A to je druhé meritum letošní konference: inspirovat se!
A jak je již zvykem, na účastníky konference čeká opět jedno překvapení, tentokrát nádherný film o úspěchu skupiny neobyčejných nadšenců, přátel vodního světa, v daleké Venezuele. A to je třetí meritum naší konference: pobavit se!

Předběžný program konference:

19. 4. 2023 středa

  8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / občerstvení

10,00 – 11,00 Zahájení konference a projevy hostů

11,00 – 12,00 První přednáškový blok

12,00 – 13,30 Oběd

13,30 – 18,00 Druhý přednáškový blok s odpoledním občerstvením

19,00 – 21,00 Večeře

Do 24,00 Společenský večer

20. 4. 2023 čtvrtek

  9,00 – 10,00 Třetí přednáškový blok   

10,00 – 10,30 Občerstvení

10,30 – 12,00 Čtvrtý přednáškový blok

12,30 – 13,00 Závěr konference

13,00 – 14,00 Oběd a odjezdy

 

Organizační pokyny pro přednášející a účastníky:

  • Předběžné přihlášky s abstrakty k přednesení příspěvku zasílejte nejpozději do 31. 1. 2023 na adresu: seda@fingeo.cz
  • Příspěvky k prezentaci budou vybrány odbornými garanty a výsledky výběru budou uchazečům sděleny do 10. 2. 2023
  • Termín dodání vybraných příspěvků do 31. 3. 2023. Tyto příspěvky budou zařazeny do elektronického sborníku
  • Termín odeslání závazných přihlášek pro posluchače je do 17. 3. 2023, viz přihláška na: http://www.studioaxis.cz/
  • Termín odeslání závazných přihlášek pro firemní prezentace je rovněž do 17. 3. 2023 na: studio@studioaxis.cz

 

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Choceň
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:
Česká asociace hydrogeologů

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Mgr. Barbora Topinková, Ph.D.


Organizační garant – přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz

http://www.podzemni-vody.cz


Cena pro posluchače:
Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 4.490 Kč včetně DPH 21 % za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd a 1x večeři.
Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KONFERENCE.

Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 4.990 Kč včetně DPH 21 % a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci. V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz

Ubytování:

Ubytování je možné přímo v místě konání a každý účastník konference si jej objednává a hradí individuálně:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 389 200 / E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
http://www.hotelstudanka.cz/
Při objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference! Z kapacitních důvodů doporučujeme objednat si ubytování co nejdříve. Pokud to kapacita hotelu dovolí, lze se ubytovat již před konferencí.

Závěrečné doporučení:

Přestože ještě není sestaven definitivní seznam přednášek, Vy, kdo jste již naši konferenci navštívili, víte, že Vás nezklameme a téma je navýsost atraktivní a pro praxi důležité. Přihlašujte a zajišťujte si proto nocleh již nyní dle pokynů výše uvedených, kapacita Hotelu Studánka má své limity.

Podrobný program konference najdete na webu cca od 15. 2. 2023

Konference je akreditována v programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.

Uzávěrka přihlášek pro posluchače a firemní prezentace:
17. 3. 2023 nebo při naplnění kapacity sálu.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.