zpět na seznam

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
14. 11. 2023 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:

Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo

 

Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům, úředníkům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací, tak s dodávkami výrobků na stavbu.
 

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele vyhláškou č. 405/2017 Sb. účinnou od 1. 1. 2018.
 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., včetně novely platné od 1. 7. 2023 a nabíjení vozidel na elektrický pohon
 • Zákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
 • Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES) č. 148/2023 Sb.
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – nové požadavky na instalaci požárních hlásičů, nová kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti dle vyhlášky č. 460/2021 Sb.
 • Vyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výroby elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW
 • Vyhláška č. 246/2002 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

 

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.790,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí nebo při naplnění kapacity sálu.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.