zpět na seznam

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST HISTORICKÝCH STAVEB /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
21. 11. 2023 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT

Požární bezpečnost historických staveb:

- Příčiny požárů historických objektů

- Zabezpečovací zařízení historických staveb

- Požární zabezpečení kostelů

- Riziko dřevěných konstrukcí za požáru v historických stavbách

- Příklad stavební konstrukce divadla nezajištěné proti požáru

- Příklad zabezpečení hradu Karlštejn

 

Ing. Petr Kejklíček - PKPO

Pasivní požární bezpečnost historických objektů – řešení ve fázi projektu a v praxi:

- Požadavky dotčených subjektů versus možné požární řešení stavebních konstrukcí splňující požadavky norem

- Praktické příklady úspěšných zakomponování prvků pasivní požární ochrany

- Úskalí a nevhodné řešení systémů požární bezpečnosti u historických staveb

 

Ing. Jan Ráb - PKPO

Požárně bezpečnostní řešení při rekonstrukci historických objektů:

- Požadavky vyhlášky č. 23/2008 a ČSN 73 0834 na změny staveb kulturních památek

- Přístupy investorů a státních orgánů při rekonstrukcích historických objektů

- Možnosti / limity využití historických objektů jako shromažďovacích prostorů

- Příklady z praxe

 

Ing. Jan Borůvka - PKPO

Protipožární dřevěné dveře v historických objektech:

- Závady stávajících dveří v historických budovách

- Posouzení stávajících kazetových dveří dle ČSN 730834

- Náhrada nevyhovujících kazetových dveří za repliky

 


Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s požární bezpečností staveb mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním vlastní samostatně stojící roletky nebo panelu.

Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem. Kontaktuje nás prosím ZDE.
 

Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

logo pkpo


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


Mediální partnerství:
_portál časopis


Poplatek:
1.690,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.