zpět na seznam

VRTY PRO STUDNY A TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉMU ZEMĚ - VODA A VODA - VODA, JEJICH UMISŤOVÁNÍ, PROJEKTOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
31. 10. 2023 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:
RNDr. Svatopluk Šeda - Česká asociace hydrogeologů


V současné době dochází k významnému nárůstu počtu vrtaných studen, vrtů pro tepelná čerpadla, ale i jiných zásahů do zvodněného horninového prostředí typu pilotových základů, hlubších průzkumných vrtů pro stavební účely, apod.

Stejně rychle dochází ke změně právních předpisů, na základě kterých se mají tyto objekty umisťovat, projektovat, povolovat a provádět a tak více než kdy jindy dochází k jejich porušování ať již z neznalosti, nebo z úmyslu.


Výsledkem je nebývalý nárůst kolizních situací, střetů zájmů či dosud neodhaleného ovlivňování vodního režimu.

Náplň semináře je proto následující:

  • Základní informace o geologickém prostředí ČR v kontextu odlišných rizik zásahů do horninového prostředí různého původu
  • Základní informace o typech vrtů a technologii jejich provádění
  • Umisťování, projektování, povolování a provádění vrtaných studen v intencích současných právních předpisů
  • Umisťování, projektování, povolování a provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země x voda a voda x voda v intencích současných právních předpisů
  • Rizika provádění jednotlivých typů vrtů pro vodní režim území, příklady rizikového chování v jednotlivých fázích přípravy a provádění vrtných prací a způsoby eliminace těchto rizik
  • Zajímavosti z oboru hydrogeologického

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.
 
Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.690,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.