zpět na seznam

ZÁVADY SPODNÍ STAVBY A PODZÁKLADÍ /on-line/

odborný seminář

Datum a místo konání:
30. 1. 2024 - úterý - od 9 do 13 h
ON-LINE

Přednášející a obsah semináře:
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví

 

 • Vlhkost ve stavebních konstrukcích
 • Hydroizolační úpravy
 • Navrhování hydroizolací v praxi rozporu s geologickým průzkumem
 • Odstraňování vlhkosti drenážemi
 • Příklad s provětrávanými kanálky na principu přetlaku a podtlaku
 • Faktory ovlivňující růst stromů
 • Kořenové systémy
 • Příklady nevhodného osazení stromů v blízkosti objektu
 • Preventivní opatření proti negativnímu vlivu stromů na objekty
 • Stabilizace svahů a ozeleněné stěny
 • Vysychání a smršťování základového podloží
 • Příčiny závad a vznik trhlin
 • Mechanika spodní stavby
 • Příklad poruchy černé vany
 • Příklad poruchy bílé vany

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.
 
Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.690,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.
 

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí nebo při naplnění kapacity sálu.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.