zpět na seznam

ZÁVADY SPODNÍ STAVBY A PODZÁKLADÍ /on-line/

odborný seminář

Datum a místo konání:
30. 1. 2024 - úterý - od 9 do 13 h
ON-LINE

Přednášející a obsah semináře:
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
 

 • Vlhkost ve stavebních konstrukcích
 • Hydroizolační úpravy
 • Odstraňování vlhkosti:

     - v násypech
     - drenážemi
     - vysušování v interiéru

 • Příklad s provětrávanými kanálky na principu přetlaku a podtlaku
 • Příčiny závad a vznik trhlin
 • Geotechnika spodní stavby
 • Poruchy z fyzikálního hlediska
 • Poruchy a rekonstrukce základů
 • Navrhování hydroizolací v praxi v rozporu s geologickým průzkumem
 • Příklad poruchy černé vany
 • Příklad poruchy bílé van
   

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.
 
Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.690,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.