zpět na seznam

POUŽITÍ RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ V PODKLADNÍCH VRSTVÁCH VOZOVEK A PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ VČETNĚ ZÁSYPŮ RÝH PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ /on-line/

odborný seminář

Datum a místo konání:
27. 2. 2024 - úterý - od 9 do 13 h
ON-LINE

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Jan Zajíček - autorizovaný inženýr, nezávislý poradce a zpracovatel norem a předpisů, autor publikace "Technologie stavby vozovek"

Školení je zaměřeno na používání recyklovaných materiálů v dopravním stavitelství. Je zvláštní, že přes veškeré ekologické i ekonomické výhody recyklace existují překážky, které často využití recyklace brání nebo ji zbytečně komplikují. Přitom se vůbec nejedná o problémy technické. Největším problémem je nedostatečné vzdělání a informovanost. Výrobci recyklovaných materiálů často nedovedou to, co vyrábí správně zařadit a pojmenovat. Ze strany odběratelů se pak ozývají neoprávněné pochyby o kvalitě, vedoucí k bezdůvodnému odmítání všeho, kde se vyskytuje slovo recyklace.

Pro zpracování dodávaných recyklovaných materiálů platí stejné normy a předpisy, jako pro materiály standardní. Pokud pochopíme, že recykláty lze použít pouze tam, kde splňují standardní požadavky, problémy se najednou vytratí. Nikoho pak nenapadne je použít tam, kde svými kvalitativními parametry nestačí. Správné používání recyklovaných materiálů proto není na úkor kvality.

Školení se též zabývá zásypem rýh při budování inženýrských sítí, tj. otázkou čím a jak rýhy správně zasypat. Právě zde je pro recyklované materiály možnost efektivního využití.

Recyklované materiály mohou vznikat i při tzv. recyklací na místě, což je efektivní technologie využívaná při opravách vozovek všude tam, kde je to možné. Tato recyklace se dělí na recyklaci za horka, která se používá u asfaltových vrstev a recyklaci za studena, kterou lze recyklovat podkladní vrstvy.

Cílem školení je tak získání všestranného přehledu o celé problematice, zabránění vytváření zbytečných umělých problémů a podpora technologií, vedoucích ke zlepšení efektivity výstavby a ochraně životního prostředí.

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.
 
Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.790,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.