zpět na seznam

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
11. 4. 2024 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Další seminář se koná 1. 10. 2024 v Praze


Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo

Seminář bude věnován nové právní úpravě stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě představované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, informace budou podány také o relevantních právních předpisech.

 

 • předmět nového stavebního zákona a některé související právní předpisy
 • obsah nového stavebního zákona
 • základní pojmy (stavební a nestavební záměr, stavba)

- kategorizace staveb

 • výkon veřejné správy - stavební úřady (stavební správa, působnost stavebních úřadů, součinnost s dotčenými orgány státní správy)
 • stavební právo hmotné

- požadavky na výstavbu - zmocnění k vydání prováděcích právních, postup podle dosavadních právních předpisů

- činnosti ve výstavbě

- povinnosti „osob činných ve výstavbě“

 • forma povolení stavebních a nestavebních záměrů
 • řízení o povolení záměru

- žádost o povolení záměru

- platnost povolení

 • řízení o užívání stavby 
 • odstraňování staveb

- povolení a nařízení odstranění

- dodatečné povolení stavby

 • přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu
 • účinnost NSZ a použitelnost zákona v přechodném období

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.990,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.