zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2024 /Rychnov nad Kněžnou/

9. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
24. - 25. 4. 2024 - středa a čtvrtek
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou mapka

Téma konference:
10 let od první konference v ČR na téma Vodárenská hydrogeologie

Náplň konference:
Zákon č. 367/1990 Sb. přenesl na města a obce odpovědnost za majetek, který byl v předešlé době ve vlastnictví státu a právo hospodaření k němu vykonávaly organizace vodovodů a kanalizací. Usnesení vlády ČR č. 222 z 3. 7. 1991 zahájilo proces privatizace (deetatizace) těchto státních podniků. Pro mnoho „vodáren“ je významné datum 1. 1. 1994, kdy se začaly z někdejších krajských podniků vodovodů a kanalizací konstituovat nové podnikatelské subjekty, které nyní vlastní a/nebo provozují vodárenskou infrastrukturu. V roce 2024 tedy oslavujeme již 30 let od vzniku těchto společností a současně slavíme 10 let od konání první konference v ČR na téma Vodárenské hydrogeologie. Je tedy vhodné krátce se ohlédnout zpět, ale především ukázat, kam se vodárenská hydrogeologie za uplynulá léta posunula a kam směřují vize dalšího rozvoje jedné z klíčových oblastí vodárenství, kterou tvoří využívání a nezbytná ochrana přírodních zdrojů podzemních vod. V uplynulých letech se v této oblasti mnohé změnilo, ať již vynuceně, když nás zasáhl nebývale dlouhodobý útlum odtokového procesu podzemních vod provázaný někde až dramatickým snížením jejich hladiny, nebo vizionářsky, kde byl nastartován proces Renesance vodárenské hydrogeologie.
Je tedy mnoho toho, čím můžeme obohatit všechny, kteří se využíváním a ochranou podzemních vod zabývají, ať již profesně nebo ze zájmu. Náplní letošní konference je tedy představit ty nejvýznamnější poznatky, které se v oboru za uplynulé desetiletí podařilo získat, prezentovat výsledky těch nejúspěšnějších akcí, ale především ukázat směr, kterým se musí péče o zdroje veřejného zásobování obyvatelstva pitnou vodou do budoucna ubírat, nemá-li se dostatek těchto zdrojů stát limitujícím faktorem rozvoje naší společnosti. Polovina našich občanů je zásobována vodou ze zdrojů podzemních, tedy ze zdrojů, na které není „vidět“. Svou účastí na konferenci nebo dokonce svým aktivním vstupem mezi přednášející můžete ostatním tajemství zemských hlubin přiblížit. Jinými slovy, přijeďte se na naši konferenci opět něčemu přiučit.
A jak je již zvykem, na účastníky konference čeká opět překvapení, tentokrát zkušenosti českých hydrogeologů z jejich cest do vzdálených kontinentů.

Program konference 24. 4. 2024 středa:


8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / Občerstvení
10,00 – 10,20 Zahájení konference a projevy hostů

10,20 – 10,40 RNDr. Svatopluk Šeda                        
Úvodní slovo k odbornému programu

10,40 – 11,00 Ing. Martin Zrzavecký         
Vývoj stavu podzemních vod v ČR za posledních 10 let

11,00 – 11,20 Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.          
Vývoj jakosti podzemních vod v ČR za poslední desetiletí

11,20 – 11,40 Doc. Ing. Ladislav Tometz, Ph.D., Ing. Jan Nyárhidy     
Aktuálne hodnotenie zdrojov podzemnej vody a ich ochrana na Slovensku

11,40 – 12,00 Ing. Hrabánková Anna, RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.           
Bilancování podzemních vod v ČR na příkladech několika svrchnokřídových rajonů

12,00 – 13,30 Oběd

13,30 – 13,50 Ing. Jakub Průša    
Aktuální trendy a postupy při budování nových jímacích objektů v podmínkách SčVK

13,50 – 14,10 Ing. Lukáš Pařízek, MBA      
Aktuální trendy a postupy při diagnostice technického stavu stávajících jímacích objektů SčVK

14,10 – 14,30 RNDr. Jan Bartoň   
Rekonstrukce jímacích zářezů v Osvětimanských skalách

14,30 – 14,50 Doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D., JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.
Role znalců v praktické hydrogeologii        

14,50 – 15,20 RNDr. Jiří Starý      
Charakter vysoce propustné porozity v turonských kolektorech ve východní části české křídové pánve

15,20 – 15,40 RNDr. Ivan Koroš   
Strasti českého hydrogeologa

15,40 – 16,10 Občerstvení

16,10 – 16,40 Mgr. Jaroslava Nietscheová
Kompetence vodoprávních úřadů ve vztahu k podzemním vodám v souvislosti s novým stavebním zákonem

16,40 – 17,10 JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.             
Zákon č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku a jeho dopady na vodárenskou praxi

17,10 – 17,30 Mgr. Tomáš Novotný          
Hydraulické projevy vrtných prací

17,30 – 17,50 RNDr. Svatopluk Šeda                        
Průzkum území vodního ekosystému v oblasti kladského prolomu

17,50 – 18,20 RNDr. Daniel Smutek      
Byl jsem v Marrákeši....

18,20 – 18,30 Závěr prvního dne konference
19,00 – 21,00 Večeře
Do 24,00 Společenský večer

Program konference 25. 4. 2024 čtvrtek:

8,45 – 9,10 Mgr. Barbora Topinková, Ph.D.             
Ranní pohlazení hydrogeologa z rumunského Banátu

9,10 – 9,30 Ing. Jan Uhlík, Ph.D.   
Využití modelů proudění podzemní vody pro účely prognózy a zpětného hodnocení zásob podzemní vody – projekt Perun

9,30 – 10,00 Doc. RNDr. Jan Pokorný CSc.
Aktivní úloha vzrostlého lesa v klimatu, oběhu vody a jejím zadržování

10,00 – 10,30 Občerstvení

10,30 – 11,00 Mgr. Jana Dušková, Ing. Rudolf Kalousek                     
Analýza stávajících ochranných pásem vodních zdrojů
Katalog limitujících opatření

11,00 – 11,30 Mgr. Jana Fiebigerová         
A jak vypadají naše současná jímací území dle kamerových prohlídek

11,30 – 12,00 RNDr. Svatopluk Šeda         
Spolupráce hydrogeologa, projektanta a dodavatele průzkumných nebo stavebních prací při obnově a rozšiřování jímacích území

12,00 – 12,30 Diskuze a závěr konference
12,30 – 14,00 Oběd, odjezd

 

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Choceň
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:
Česká asociace hydrogeologů

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, PhD.
Mgr. Barbora Topinková, Ph.D.


Organizační garant – přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:

STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Tel.: 234 221 123 - 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz

http://www.podzemni-vody.cz


Mediální partnerství:

VAKINFO

 

Cena pro posluchače:
Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 4.790 Kč včetně DPH 21 % za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd a 1x večeři.
Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 4.990 Kč včetně DPH 21 % a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci. V případě zájmu nám, prosím, zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz

Ubytování:
Ubytování je možné přímo v místě konání a každý účastník konference si jej objednává a hradí individuálně:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 389 200 / E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
http://www.hotelstudanka.cz/
Při objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference! Z kapacitních důvodů doporučujeme objednat si ubytování co nejdříve. Pokud to kapacita hotelu dovolí, lze se ubytovat již před konferencí.

Konference je akreditována v programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.