zpět na seznam

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI - VE VAZBĚ NA NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 12. 2024 - čtvrtek - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Martin Zídek - ředitel Památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

  • Základní principy nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.) a jejich dopad na památkovou péči

a) základní členění předpisu
b) společné zásady
c) subsidiarita správního řádu
 

  • Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) související s novým stavebním zákonem a novely nového stavebního zákona

a) plány ochrany památkových rezervací a památkových zón
b) základní změny v problematice závazných stanovisek
c) postup v tzv. přechodném období

 

  • Prováděcí předpisy k zákonu o státní památkové péči a stavebnímu zákonu:

a) novela vyhlášky o plánech ochrany památkových rezervací a zón
b) prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

 

  • Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:

a) územní plánování
b) stavební právo hmotné
c) stavební řád
d) posuzování interiérových úprav
e) odstraňování staveb

 

  • Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:

a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu
b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu
c) fikce závazných stanovisek

 

Doporučené právní předpisy a literatura:

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, ve znění vyhlášky č. 3/2023 Sb.
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zídek, Martin; Tupý, Michal; Klusoň, Jiří: Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář. Praha, Wolters Kluwer ČR, 2019, 628 s. ISBN 978-80-7598-381-7.

Seminář je výkladem právních předpisů bez písemných podkladů.


Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.990,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí nebo při naplnění kapacity sálu.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.