zpět na seznam

ZKUŠENOSTI PORADCE PŘI ZAVÁDĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY PODLE ČSN EN ISO 9001 U FIREM /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
8. 10. 2024 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Jan Zajíček - autorizovaný inženýr, nezávislý poradce a zpracovatel norem a předpisů

Cesta k tomu, aby systém kvality pro firmu nebyl přítěží, ale sloužil k jejímu prospěchu.

Seminář obsahuje některé poznatky, které lze pro úspěšné zavedení a realizaci systému kvality považovat za klíčové.

Autor přednášky během své praxe poradce při zavádění systému managementu kvality zavedl tento systém a dovedl k certifikátu téměř 80 malých a středních firem.
 

  • Proč systém kvality podle ISO 9001 zavádíme
  • Správně zavedený systém není žádná papírová válka, ale efektivní nástroj zvyšování kvality a snižování nákladů.
  • Jak správně lidem „přeložit“ požadavky normy ISO 9001 do srozumitelného jazyka
  • Překvapující zjištění firem, že mnoho požadavků ISO 9001 plnili již dávno před certifikací, jen si toho nikdo nevšiml
  • Příklady z praxe při zavádění a realizaci systému kvality
     

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.
 
Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.790,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí nebo při naplnění kapacity sálu.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.