Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 8.10.2019PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
 • 15.10.2019POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po NOVELE účinné od 1. 1. 2018, technické požadavky na stavební výrobky, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu.
 • 22.10.2019NOVÁ ČSN 73 6126-1 PRO NESTMELENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVEK /Praha/Změny, které přinesla revize ČSN EN 1385 a ČSN 73 6126-1. Požadavky na materiály a směsi. Využívání místních materiálů a recyklátů. Požadavky na vozovky s nestmeleným krytem. Kontrola a zkoušení atd.
 • 31.10.2019STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA /Praha/VELKÁ NOVELA stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. a další NOVÉ související předpisy včetně NOVELY ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY dopravní, vodní a energetické infrastruktury účinné od 1. 9. 2018. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.
 • 5.11.2019PŘÍPRAVA NA OPRAVY HISTORICKÝCH STAVEB /Praha/Význam a zásady projektové přípravy pro obnovu památek, základní materiálové průzkumy, stavebně historický průzkum, příprava podkladů pro dodavatele, aj. Přednášejí odborníci z NPÚ a FA ČVUT.
Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2019 najdete ZDE.

Aktuality

 • Praha změnila projekt vnitřního okruhu navazujícího na Blanku

  Pražský magistrát nechal přepracovat projekt části Městského okruhu zvaného Vlasta navazujícího na Pelc-Tyrolce na tunel Blanka.

 • SŽDC nechá preventivně prozkoumat 63 mostů z předpjatého betonu

  Správa železniční dopravní cesty nechá preventivně podrobně prozkoumat a staticky posoudit 63 mostů, které na základě inspekce vybrala ze všech 167 železničních mostů z tzv. předpjatého betonu.

 • Příprava na autorizační zkoušky ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 8. 10. 2019 v Praze. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • CAMP přivítá v září světové architekty

  Po letní pauze se do Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze vrací přednáškový cyklus se zajímavými osobnostmi ze světa architektury zvaný Urban Talks.

 • Akreditované semináře ve 2. pol. roku 2019

  Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované vzdělávací akce v období od září do prosince 2019, zaměřené např. na stavební zákon po velké novele, požadavky na projektovou dokumentaci, technický dozor stavebníka, školení pro stavbyvedoucí, pražské stavební předpisy, řízení na stavebním úřadě, přípravu na opravy historických staveb, řešení správních deliktů u památek, vliv sousedních objektů na obalové konstrukce z požárního hlediska, navrhování vozovek, přípravu k autorizačním zkouškám ČKAIT a další aktuální témata.