Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 10.10.2023POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) A JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO (JES) /Praha/Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách související legislativy a vztahu k řízením podle nového stavebního zákona - zákon o jednotném environmentálním stanovisku (JES) a doprovodný tzv. změnový zákon. Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2024.
 • 17.10.2023PŘEVISLÉ KONSTRUKCE A JEJICH ZÁVADY /Praha/Zásady z konstrukčního, architektonického, požárního a fyzikálního hlediska pro balkóny, lodžie, římsy, markýzy, atiky, arkýře, ustupující podlaží, terasy. Příklady závad u vybraných konstrukcí ze zkušeností soudního znalce v oboru stavebnictví.
 • 24.10.2023NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/Seminář bude věnován nové právní úpravě stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě představované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, informace budou podány také o relevantních právních předpisech.
 • 31.10.2023VRTY PRO STUDNY A TEPELNÁ ČERPADLA SYSTÉMU ZEMĚ - VODA A VODA - VODA, JEJICH UMISŤOVÁNÍ, PROJEKTOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ /Praha/V současné době dochází k významnému nárůstu počtu vrtaných studen, vrtů pro tepelná čerpadla, ale i jiných zásahů do zvodněného horninového prostředí typu pilotových základů, hlubších průzkumných vrtů pro stavební účely, apod. a současně se mění právní předpisy. Výsledkem je množství kolizních situací, střetů zájmů či dosud neodhaleného ovlivňování vodního režimu.
 • 7.11.2023PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy
Nabídku vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2023 najdete ZDE.

Aktuality

 • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 7. 11. 2023. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • Akreditované vzdělávací akce ve 2. pol. roku 2023

  Srdečně Vás zveme na podzimní semináře, z nichž řada souvisí i s přijetím nového stavebního zákona. Některé podzimní semináře se budou věnovat také např. požární bezpečnosti staveb, péči o památky, vodnímu hospodářství, požadavkům na projektovou dokumentaci a stavební výrobky, povinnostem stavbyvedoucího atd.

 • Jednotné environmentální stanovisko (JES) usnadní povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů.

  Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut jednotného environmentálního stanoviska (JES). Součástí JES může být, v závislosti na volbě investora, i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí EIA. Podrobnosti se dozvíte na našem semináři, který pořádáme dne 10. 10. 2023 v Praze.

 • Seminář "Nový stavební zákon" účinný od 1. 1. 2024

  Dne 24. 10. 2023 pořádáme v Praze seminář, který se bude věnovat nové úpravě stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě.

 • Konference "Podzemní vody ve vodárenské praxi 2023"

  Tématem 8. ročníku bude "Obnova a budování nových jímacích objektů podzemní vody." Konference se koná 19. - 20. 4. 2023 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou.