Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 5.12.2023NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ /Olomouc/Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny ve výkonu státní správy a v územním plánování. Jednotné environmentální stanovisko a další novinky.
 • 12.12.2023ŠKOLENÍ PRO STAVBYVEDOUCÍ - NEDOSTATKY VE VEDENÍ A BEZPEČNOSTI NA STAVBÁCH /Praha/Vedení stavby dle stavebního zákona, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech, kontrola prací, atd.
 • 14.12.2023ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI - VE VAZBĚ NA NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/Základní principy nového stavebního zákona a jejich dopad na památkovou péči. Novely zákona o státní památkové péči související s novým stavebním zákonem a novely nového stavebního zákona. Prováděcí předpisy k zákonu o státní památkové péči a stavebnímu zákonu. Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech. Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.
 • 19.12.2023NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ /Praha/Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny ve výkonu státní správy a v územním plánování. Jednotné environmentální stanovisko a další novinky.
 • 9.1.2024PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /on-line/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy
Nabídku vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2023 najdete ZDE a na 1. pol. roku 2024 ZDE

Aktuality

 • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme on-line 9. 1. 2024. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství

  19. 12. 2023 v Praze a 8. 2. 2024 v Olomouci pořádáme seminář zaměřený na důležité změny, které přináší nový stavební zákon a jejich dopady na vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích.

 • Akreditované vzdělávací akce ve 2. pol. roku 2023

  Srdečně Vás zveme na podzimní semináře, z nichž řada souvisí i s přijetím nového stavebního zákona. Některé podzimní semináře se budou věnovat také např. požární bezpečnosti staveb, péči o památky, vodnímu hospodářství, požadavkům na projektovou dokumentaci a stavební výrobky, povinnostem stavbyvedoucího atd.

 • Jednotné environmentální stanovisko (JES) usnadní povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů.

  Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut jednotného environmentálního stanoviska (JES). Součástí JES může být, v závislosti na volbě investora, i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí EIA. Podrobnosti se dozvíte na našem semináři, který pořádáme dne 10. 10. 2023 v Praze.

 • Seminář "Nový stavební zákon" účinný od 1. 1. 2024

  Dne 24. 10. 2023 pořádáme v Praze seminář, který se bude věnovat nové úpravě stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě.