Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 6.9.2022PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
 • 13.9.2022DŘEVĚNÉ A KERAMICKÉ PODLAHY A MAZANINY - TECHNOLOGIE A ZÁVADY /Praha/Struktura materiálů pro výše uvedené podlahy. Skladby vrstev a jejich tloušťky. Příčiny závad pro jednotlivé druhy podlah. Příklady nesprávně provedených jednotlivých druhů podlah. Přednáška soudního znalce v oboru stavebnictví.
 • 27.9.2022ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ /Praha/Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná. Zjednodušené procesy dle stavebního zákona. Obecné informace o řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah. Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj. Seminář bude také obsahovat informace o procesních postupech podle nového stavebního zákona a je určený především žadatelům, projektantům atd.
 • 4.10.2022ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH /Praha/Základní východiska právní úpravy vodovodů a kanalizací. Vymezení základních vztahů v oboru vodovodů a kanalizací. Výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací a krizové situace. Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i případně chystaných změnách v oblasti vodovodů a kanalizací. Školení je určené pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, samosprávy, projektanty a dalším zájemce.
 • 11.10.2022OBČANSKÝ ZÁKONÍK PŘI POVOLOVÁNÍ, REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB /Praha/Stavby z pohledu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník: Věcná práva. Držba. Povaha vlastnického práva. Rozhrady. Nezbytná cesta. Umělý přírůstek. Výstavba domu s jednotkami. Právo stavby. Věcná břemena. Užívací právo. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu. Dílo. Seminář je určen pro projektanty, stavitele, investory, úřady, vlastníky pozemků a staveb a další zájemce.
Nabídku vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2022 najdete ZDE.

Aktuality

 • Akreditované vzdělávací akce ve 2. pol. roku 2022

  Připravili jsme pro Vás nabídku akreditovaného vzdělávaní v Praze a nově i v Olomouci. Další semináře průběžně zařazujeme. Přejeme Vám hezké léto a těšíme se na viděnou!

 • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 6. 9. 2022. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • Od 1. 12. 2021 jsme v novém sídle a konferenčním centru!

  Od 1. 12. 2021 nás najdete v novém sídle a konferenčním centru na adrese Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice s výborným spojením MHD nedaleko od stanice metra Vltavská. Současně pro Vás aktualizujeme program školení na rok 2022 a těšíme na setkání na našich vzdělávacích akcích.

 • Vzdělávací akce lze již pořádat i prezenčně

  Vzhledem k uvolňování opatření proti nemoci Covid-19 se mohou vzdělávací akce konat již i prezenčním způsobem při dodržování aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví.

 • Co všechno skrývá starý vodojem

  Unikátní věžový vodojem v Kladně se proměnil ve Věž budoucnosti. Věž nyní slouží jako hi-tech vodárenský dispečink a ochrana vodárenské infrastruktury před kyberútoky.