Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

  • 25.5.-26.5.2021OBNOVA PAMÁTEK 2021 - SGRAFITO /Praha/ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE! Vzhledem k trvajícím opatřením Vlády ČR v souvislosti s nebezpečím šíření nemoci Covid-19 jsme nuceni akci přesunout na nový termín: 14. - 15. 9. 2021.
  • 1.6.2021STAVEBNÍ ZÁKON - AKTUÁLNÍ ZMĚNY /on-line/VELKÁ NOVELA stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. a další NOVÉ související předpisy včetně novely zákona o URYCHLENÍ VÝSTAVBY dopravní, vodní a energetické infrastruktury, novely VODNÍHO zákona, novely zákona o ZEMĚMĚŘICTVÍ a DIGITALIZACE postupů ve veřejné správě. Informace o aktuálním stavu v projednávání nové úpravy stavebního práva a o navrhovaných zásadních změnách v NOVÉM STAVEBNÍM ZÁKONĚ.
  • 10.6.2021POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A ZÁVADY V PROJEKTECH A REALIZACÍCH /on-line/Chyby při navrhování únikových cest z hlediska požární bezpečnosti. Konstrukční a technologické závady u staveb z hlediska požární bezpečnosti. Chybné řešení a montáž požárně bezpečnostních zařízení v praxi. Ověřování požadavků požární bezpečnosti stavby podle schválené projektové dokumentace. Ve spolupráci s PKPO.
  • 16.6.-17.6.2021PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2021 /Rychnov nad Kněžnou/Tématem 7. ročníku konference budou "Standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody." Uvidíte příklady řešení tří variant stavů jímacích objektů a s tím spojené zatím "nepsané" standardy jímacích objektů podzemní vody, které by měly být vodárenskými společnostmi dodržovány.
  • 2.9.2021PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
Nabídku vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2021 najdete ZDE a na 2. pol. roku 2021 najdete ZDE.

Aktuality