Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 3.9.2019PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
 • 17.9.2019TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /Praha/Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!
 • 15.10.2019POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po NOVELE účinné od 1. 1. 2018, technické požadavky na stavební výrobky, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu.
 • 22.10.2019NOVÁ ČSN 73 6126-1 PRO NESTMELENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVEK /Praha/Změny, které přinesla revize ČSN EN 1385 a ČSN 73 6126-1. Požadavky na materiály a směsi. Využívání místních materiálů a recyklátů. Požadavky na vozovky s nestmeleným krytem. Kontrola a zkoušení atd.
 • 31.10.2019STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA /Praha/VELKÁ NOVELA stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. a další NOVÉ související předpisy včetně NOVELY ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY dopravní, vodní a energetické infrastruktury účinné od 1. 9. 2018. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.
Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2019 najdete ZDE.

Aktuality

 • Akreditované semináře ve 2. pol. roku 2019

  Dovolujeme si Vás pozvat na akreditované vzdělávací akce v období od září do prosince 2019, zaměřené např. na stavební zákon po velké novele, požadavky na projektovou dokumentaci, technický dozor stavebníka, školení pro stavbyvedoucí, pražské stavební předpisy, řízení na stavebním úřadě, přípravu na opravy historických staveb, řešení správních deliktů u památek, vliv sousedních objektů na obalové konstrukce z požárního hlediska, navrhování vozovek, přípravu k autorizačním zkouškám ČKAIT a další aktuální témata.

 • Praha vypíše tendr na dopravní terminál na smíchovském nádraží

  Pražský magistrát vypíše zakázku na vypracování projektu nového dopravního terminálu u smíchovského nádraží. Projekt vyjde na maximálně 160 miliónů korun bez DPH.

 • Příprava na autorizační zkoušky ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 3. 9. 2019 v Praze. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • Správa KRNAP vypíše novou soutěž pro opravu krkonošského muzea

  Správa Krkonošského národního parku vypíše novou soutěž na firmu, která opraví krkonošské muzeum ve Vrchlabí. V prvním tendru nikoho nevybrala, protože čtyři firmy, které se přihlásily, nesplnily podmínky tím, že výrazně překročily cenu.

 • Pražané zjistí informace o stavebních projektech na jednom webu

  Informace o plánovaných stavebních projektech v Praze jsou nově na jednom webu. Některé jsou ve fázi ideje nebo záměru, jiné rozestavěné.