Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

  • 21.9.2017POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po novele a dále technické požadavky na stavební výrobky, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu.
  • 3.10.2017NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK /Praha/Veřejné zakázky v roce 2017 podle nového zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek účinného od 1. 10. 2016 a prováděcí předpisy č. 168/2016 Sb., 169/2016 Sb. a 170/2016 Sb.
  • 5.10.2017STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA /Praha/VELKÁ NOVELA stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. Výklad bude zaměřen především na stavební řízení a územní řízení, ohlašování a povolování staveb, vznik práva k užívání stavby, odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby, prováděcí vyhlášky, atd.
  • 12.10.2017TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /Praha/Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!
  • 17.10.2017POŽÁRNÍ BEZPEČNOST HISTORICKÝCH STAVEB /Praha/Pasivní požární bezpečnost a požární zařízení v historických objektech, požární řešení historických konstrukcí, požární prevence, hašení historických objektů atd. Seminář pořádáme ve spolupráci s PKPO.
Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2017 najdete ZDE

Aktuality