Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 8.2.2022PORUCHY VOZOVEK, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY OPRAV /ON-LINE/Druhy poruch vozovek a jejich příčiny, posouzení stavu vozovky, diagnostické metody, návrh způsobu opravy a příklady návrhů opravy vozovek včetně REVIZE TP 87. Školení je určené projektantům, správcům a majitelům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům, úřadům i dalším zájemcům.
 • 22.2.2022STAVEBNÍ ZÁKON - STÁVAJÍCÍ I NOVÝ /ON-LINE/Seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona a o změnách souvisejících zákonů. Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., stavební zákon, a tzv. změnový zákon vyšel pod č. 284/2021 Sb.
 • 22.3.2022PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
 • 29.3.2022STAVBY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ /ON-LINE/Aktuální významné změny v této oblasti: stručný přehled legislativy EU, stavební zákon, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělské a lesní půdy, ochrana vod a ovzduší, nakládání s odpady, integrované povolení, liniový zákon, rekodifikace stavebního práva aj.
 • 12.4.2022POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/Vyhláška o dokumentaci staveb po novele, technické požadavky na stavební výrobky a na stavby, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, BIM atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací, tak s dodávkami výrobků na stavbu.
Nabídku vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2022 najdete ZDE.

Aktuality

 • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 22. 3. 2022. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • PF 2022

  Všem spolupracovníkům a účastníkům našich akcí přejeme hezké Vánoce a úspěšný rok 2022. Těšíme se opět na viděnou. STUDIO AXIS.

 • Od 1. 12. 2021 jsme v novém sídle a konferenčním centru!

  Od 1. 12. 2021 nás najdete v novém sídle a konferenčním centru na adrese Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice s výborným spojením MHD nedaleko od stanice metra Vltavská. Současně pro Vás aktualizujeme program školení na rok 2022 a těšíme na setkání na našich vzdělávacích akcích.

 • Vzdělávací akce lze již pořádat i prezenčně

  Vzhledem k uvolňování opatření proti nemoci Covid-19 se mohou vzdělávací akce konat již i prezenčním způsobem při dodržování aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví.

 • Co všechno skrývá starý vodojem

  Unikátní věžový vodojem v Kladně se proměnil ve Věž budoucnosti. Věž nyní slouží jako hi-tech vodárenský dispečink a ochrana vodárenské infrastruktury před kyberútoky.