Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

  • 20.4.2021STAVBY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ /on-line/Aktuální významné změny legislativy v ochraně životního prostředí související s výstavbou - stavební zákon, EIA, ochrana přírody a krajiny, zemědělské a lesní půdy, ochrana vod a ovzduší, nakládání s odpady, integrované povolení, liniový zákon, rekodifikace stavebního práva aj.
  • 4.5.2021PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
  • 12.5.2021POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A ZÁVADY V PROJEKTECH A REALIZACÍCH /Praha/Chyby při navrhování únikových cest z hlediska požární bezpečnosti. Konstrukční a technologické závady u staveb z hlediska požární bezpečnosti. Chybné řešení a montáž požárně bezpečnostních zařízení v praxi. Ověřování požadavků požární bezpečnosti stavby podle schválené projektové dokumentace. Ve spolupráci s PKPO.
  • 25.5.-26.5.2021OBNOVA PAMÁTEK 2021 - SGRAFITO /Praha/20. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Ve spolupráci s NPÚ, FA ČVUT v Praze a ČNK ICOMOS.
  • 16.6.-17.6.2021PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2021 /Rychnov nad Kněžnou/Tématem 7. ročníku konference budou "Standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody." Uvidíte příklady řešení tří variant stavů jímacích objektů a s tím spojené zatím "nepsané" standardy jímacích objektů podzemní vody, které by měly být vodárenskými společnostmi dodržovány.
Nabídku vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2021 najdete ZDE.

Aktuality