Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

  • 31.10.2019STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA /Praha/VELKÁ NOVELA stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. a další NOVÉ související předpisy včetně NOVELY ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY dopravní, vodní a energetické infrastruktury účinné od 1. 9. 2018. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.
  • 5.11.2019PŘÍPRAVA NA OPRAVY HISTORICKÝCH STAVEB /Praha/Význam a zásady projektové přípravy pro obnovu památek, základní materiálové průzkumy, stavebně historický průzkum, příprava podkladů pro dodavatele, aj. Přednášejí odborníci z NPÚ a FA ČVUT.
  • 12.11.2019PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY - NOVELA /Praha/VÝZNAMNÁ NOVELIZACE PSP je účinná od 8. 11. 2018 - došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.
  • 19.11.2019NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK /Praha/Vysvětlení principu navrhování vozovek. Získání vstupních údajů. Návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010). Práce s katalogem vozovek a současné problémy.
  • 26.11.2019VLIV SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ NA OBALOVÉ KONSTRUKCE Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA /Praha/Řešení střešních plášťů, šachet, komínů a zateplení. Požární pásy a odstupové vzdálenosti. Garáže a únikové cesty. Sousední objekty z hlediska právních předpisů. Ve spolupráci s PKPO.
Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2019 najdete ZDE a na 1. pol. roku 2020 najdete ZDE.

Aktuality