Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

  • 4.4.2023PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
  • 12.4.2023NEDOSTATKY STAVEB Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI /Praha/Nedostatky v projektování. Nedostatky v použitém materiálu a chyby v návrhu systémů. Nedostatky v montáži. Nedostatky v přejímce stavby. Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).
  • 19.4.-20.4.2023PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2023 /Rychnov nad Kněžnou/Tématem 8. ročníku konference bude "Obnova a budování nových jímacích objektů podzemní vody." Součástí konference budou ukázky z hydrogeologického terénu, nové informace a poznatky o režimu podzemních vod a jejich využití, atd. Na konferenci se lze ještě přihlásit.
  • 10.5.2023ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVEB /Praha/Třídy energetické náročnosti. Ukazatelé energetické náročnosti. Požadavky na energetickou náročnost budovy podle vyhlášky. Charakteristika nízkoenergetických staveb. Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště. Faktory zlepšující výsledky vzduchové neprůzvučnosti zateplení. Akustika zateplovacích systémů. Příklad pasivně energetického domku.
  • 16.5.2023STAVEBNÍ ZÁKON - STÁVAJÍCÍ I NOVÝ /Praha/Seminář bude zahrnovat jak platnou právní úpravu, tak informace o obsahu nového stavebního zákona a o změnách souvisejících zákonů. Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., stavební zákon, a tzv. změnový zákon vyšel pod č. 284/2021 Sb.
Nabídku vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2023 najdete ZDE.

Aktuality