Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 24.5.2018ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI /Praha/Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), nové prováděcí předpisy k souvisejícím zákonům, zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech, závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči, atd. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.
 • 29.5.2018PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/Nové pražské stavební předpisy (PSP). Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů.
 • 31.5.2018OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘED POŽÁREM /Praha/Tradiční ochrana obezděním a obetonováním, protipožární omítky a nátěry. Zajištění požární odolnosti nosných konstrukcí pomocí nástřikových systémů a obkladů z deskových materiálů. Požární aspekty zateplování fasád. Protipožární obklady ocelových a betonových konstrukcí z minerálních vláken. Ve spolupráci s PKPO.
 • 5.6.2018STAVEBNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA /Praha/VELKÁ NOVELA stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.
 • 12.6.2018POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA /Praha/Zásadní změny v oblasti EIA, tj. novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a tzv. transpoziční novela zákona.
Přehled vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2018 najdete ZDE

Aktuality

 • Praha vypíše tendr na opravu spodní části Václavského náměstí

  Pražský magistrát vypíše zakázku na opravu spodní části Václavského náměstí. Předpokládaná hodnota tendru je 250 miliónů korun. Rozhodli o tom pražští zastupitelé.

 • Zelené střechy v Česku zažívají boom

  V loňském roce v Česku vyrostlo o polovinu víc zelených střech než v roce 2016. Konkrétně to bylo 195 000 metrů čtverečních.

 • Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí - EIA

  Seminář 12. 6. 2018 v Praze - zásadní změny v oblasti EIA, tj. novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a tzv. transpoziční novela zákona.

 • Nominujte osobnost na cenu Architekt roku 2018

  Do poloviny června lze nominovat osobnosti do soutěže Architekt roku. Cenu získává každoročně významný tvůrce, který se v období uplynulých pěti let svým inovativním přístupem významně zasloužil o architekturu v ČR.

 • VELKÁ novela stavebního zákona

  Dne 5. 6. 2018 pořádáme v Praze další seminář k velké novele stavebního zákona, která je účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb.