Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 30.5.2024ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/Aktuální novinky související s přijetím zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Základní principy odpovědnosti za přestupky. Přestupky podle § 35 a 39 zákona č. 250/2016 Sb.o státní památkové péči. Zvláštní druhy přestupkového řízení, souběh a spolupachatelství přestupků. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.
 • 6.6.2024NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ /Praha/Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny ve výkonu státní správy a v územním plánování. Jednotné environmentální stanovisko a další novinky.
 • 3.9.2024PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
Nabídku vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2024 ZDE

Aktuality

 • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 3. 9. 2024. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • Seminář "Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství"

  Praha 6. 6. 2024: Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny ve výkonu státní správy a v územním plánování. Jednotné environmentální stanovisko a další novinky.

 • Seminář "Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče"

  Praha 30. 5. 2024: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

 • Seminář "Nový stavební zákon" účinný od 1. 1. 2024

  Seminář na nový stavební zákon pořádáme dne 11. 4. 2024 v Praze a dne 16. 5. 2024 v Olomouci. Obsahem bude nová úprava stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě.

 • Konference "Podzemní vody ve vodárenské praxi 2024"

  Tématem 9. ročníku bude rekapitulace vodárenské hydrogeologie za 10 let od první konference konané v ČR na toto téma. Konference se koná 24. - 25. 4. 2024 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Podrobný program přednášek je zveřejněn na webu.