Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 2.2.2023PORUCHY VOZOVEK, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY OPRAV /Praha/Druhy poruch vozovek a jejich příčiny, posouzení stavu vozovky, diagnostické metody, návrh způsobu opravy a příklady návrhů opravy vozovek včetně REVIZE TP 87. Školení je určené projektantům, správcům a majitelům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům, úřadům i dalším zájemcům.
 • 7.2.2023POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA /Praha/Informace o významných změnách legislativy na úseku EIA v souvislosti s novým stavebním zákonem a s vládním návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES).
 • 28.2.2023VODNÍ ZÁKON /Praha/Základní zásady vodního práva a jeho souvislosti. Užívání a ochrana vod. Vodní díla a správa vodních toků. Základní zásady a průběh vodoprávního řízení. Ochrana před povodněmi a suchem. Úplaty ve vodním hospodářství. Správní trestání. Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i chystaných změnách v oblasti vodního hospodářství.Školení je určené pro vlastníky a správce vodních děl, vodních toků, vodovodů a kanalizací, projektanty, vodoprávní úřady, úředníky samosprávy a dalším zájemce.
 • 4.4.2023PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
 • 12.4.2023NEDOSTATKY STAVEB Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI /Praha/Nedostatky v projektování. Nedostatky v použitém materiálu a chyby v návrhu systémů. Nedostatky v montáži. Nedostatky v přejímce stavby. Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).
Nabídku vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2023 najdete ZDE.

Aktuality

 • Konference "OBNOVA PAMÁTEK 2023 - HISTORICKÉ PODLAHY"

  V současnosti finalizujeme program zajímavých přednášek a atraktivních exkurzí 21. ročníku konference, který se bude konat 21. - 22. 3. 2023 v Praze a v nejbližší době bude zveřejněn na webu. Těšíme se opět na Vaši účast!

 • Konference "Podzemní vody ve vodárenské praxi 2023"

  Tématem 8. ročníku bude "Obnova a budování nových jímacích objektů podzemní vody." Konference se koná 19. - 20. 4. 2023 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Předběžné přihlášky s abstrakty k přednesení příspěvku prosíme zaslat nejpozději do 31. 1. 2023.

 • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 4. 4. 2023. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • PF 2023

  Klidné Vánoce a vše dobré v roce 2023 přeje STUDIO AXIS

 • Akreditované vzdělávací akce v 1. pol. roku 2023

  Vzdělávací akce, které pro Vás připravujeme na období leden - červen 2023 průběžně zařazujeme.