Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

Nabídku vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2024 ZDE

Aktuality

 • Konference OBNOVA PAMÁTEK 2024 - STŘEŠNÍ KRAJINA

  Ve dnech 19. - 20. 3. 2024 se koná v Praze 22. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Pouze při platbě do 27. 2. 2024 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA! Na stránce konference najdete program přednášek a exkurzí.

 • Seminář "Nový stavební zákon" účinný od 1. 1. 2024

  Seminář na nový stavební zákon pořádáme dne 11. 4. 2024 v Praze a dne 16. 5. 2024 v Olomouci. Obsahem bude nová úprava stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě.

 • Konference "Podzemní vody ve vodárenské praxi 2024"

  Tématem 9. ročníku bude rekapitulace vodárenské hydrogeologie za 10 let od první konference konané v ČR na toto téma. Konference se koná 24. - 25. 4. 2024 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Podrobný program přednášek je zveřejněn na webu.

 • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádádáme 5. 3. 2024. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • PF 2024

  STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví přeje všem úspěšný celý rok 2024.