Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 27.9.2022ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ /Praha/Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná. Zjednodušené procesy dle stavebního zákona. Obecné informace o řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah. Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj. Seminář bude také obsahovat informace o procesních postupech podle nového stavebního zákona a je určený především žadatelům, projektantům atd.
 • 4.10.2022ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH /Praha/Základní východiska právní úpravy vodovodů a kanalizací. Vymezení základních vztahů v oboru vodovodů a kanalizací. Výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací a krizové situace. Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i případně chystaných změnách v oblasti vodovodů a kanalizací. Školení je určené pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, samosprávy, projektanty a dalším zájemce.
 • 11.10.2022OBČANSKÝ ZÁKONÍK PŘI POVOLOVÁNÍ, REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB /Praha/Stavby z pohledu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník: Věcná práva. Držba. Povaha vlastnického práva. Rozhrady. Nezbytná cesta. Umělý přírůstek. Výstavba domu s jednotkami. Právo stavby. Věcná břemena. Užívací právo. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu. Dílo. Seminář je určen pro projektanty, stavitele, investory, úřady, vlastníky pozemků a staveb a další zájemce.
 • 25.10.2022ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/Informace o připravované novele katastrální vyhlášky v roce 2022. Nové možnosti výmazu starých věcných břemen z katastru podle novely č. 481/2020 Sb. Obsahem semináře bude přehled právních předpisů, druhy zápisů do katastru nemovitostí, společná ustanovení pro zápisy práv, vklad práv zapisovaných do KN včetně práva stavby, práva zapisovaná záznamem, druhy poznámek, zápisy jiných údajů do KN, judikatura soudů týkající se zápisů do KN.
 • 1.11.2022PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
Nabídku vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2022 najdete ZDE.

Aktuality

 • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 1. 11. 2022. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • Akreditované vzdělávací akce ve 2. pol. roku 2022

  Připravili jsme pro Vás nabídku akreditovaného vzdělávaní v Praze a nově i v Olomouci. Další semináře průběžně zařazujeme. Přejeme Vám hezké léto a těšíme se na viděnou!

 • Od 1. 12. 2021 jsme v novém sídle a konferenčním centru!

  Od 1. 12. 2021 nás najdete v novém sídle a konferenčním centru na adrese Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice s výborným spojením MHD nedaleko od stanice metra Vltavská. Současně pro Vás aktualizujeme program školení na rok 2022 a těšíme na setkání na našich vzdělávacích akcích.

 • Vzdělávací akce lze již pořádat i prezenčně

  Vzhledem k uvolňování opatření proti nemoci Covid-19 se mohou vzdělávací akce konat již i prezenčním způsobem při dodržování aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví.

 • Co všechno skrývá starý vodojem

  Unikátní věžový vodojem v Kladně se proměnil ve Věž budoucnosti. Věž nyní slouží jako hi-tech vodárenský dispečink a ochrana vodárenské infrastruktury před kyberútoky.