Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

  • 30.5.2017NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/Nové Pražské stavební předpisy (PSP). Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů.
  • 1.6.2017ZÁKON O KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/Nová vyhláška č. 87/2017 Sb. účinná od 1. 4. 2017, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí, novely katastrálního zákona a prováděcích předpisů, atd. Přednáší JUDr. Eva Barešová, vedoucí oddělení legislativy ČÚZK a spoluautorka nového katastrálního zákona.
  • 7.9.2017PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
Kompletní přehled vzdělávacích akcí na 1. pol. roku 2017 najdete ZDE

Aktuality