zpět na seznam

STAVEBNÍ ZÁKON - PROBLEMATIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

výklad právních předpisů

Datum a místo konání:
03.11.2005 - čtvrtek - od 9 do 13 hodin
Kongresový sál Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6 (MAPKA)


Přednášející a obsah semináře:
Ing.arch. Martin Tunka, CSc. - ředitel odboru územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Tomáš Sklenář - vedoucí koncepčního a metodického oddělení odboru územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Nástroje územního plánování - druhy, jejich nezaměnitelnost, využití v praxi.
 • Obsah územního plánu velkého územního celku (s důrazem na pojetí dopravy a technické vybavenosti).
 • Obsah územního plánu obce (včetně rozboru nejčastějších chyb při jeho stanovení).
 • Obsah regulačního plánu.
 • Hlavní zásady projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace.
 • Územně plánovací podklady (urbanistická studie, územní generel, územní prognóza, územně technické podklady).
 • Vztah územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů k územnímu řízení (s důrazem na rozsah závaznosti).

Program:
 • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
 • 09:00 - 13:00 Přednášky
  V přestávce občerstvení zdarma
 • 13:00 Oběd

Poplatek:
Vstupné: 1.250,-Kč za osobu
Oběd: 100,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platbě.

Související odkazy: