zpět na seznam

POHLEDOVÝ BETON - NAVRHOVÁNÍ, VZHLED, VADY

odborný seminář s exkurzí

Datum a místo konání:
9. 10. 2008 - čtvrtek - od 9 do 16 h
Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

Seminář je připravován ve spolupráci s Katedrou technologie staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze

  • Projektování pohledového betonu (specifikace požadavků architekta) - Ing. Ondřej Šteger
  • Faktory ovlivňující vzhled betonu - Doc.Ing. Pavel Svoboda, CSc.
  • Vady pohledových betonů - jejich příčiny a prevence - Ing. Josef Ladra
  • Zkušenosti s prováděním pohledových betonů na stavbě Národní technické knihovny
  • Exkurze na stavbu Národní technické knihovny

 
Program:

  • 08:30 - 09:00 Registrace posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Odborné přednášky
  • 13:00 - 14:00 Oběd v menze Studentský dům, Kolejní ulice
  • 14:00 - 16:00 Exkurze na stavbu Národní technické knihovny

V přestávce podáváme zdarma občerstvení. Konec semináře je orientační.


Poplatek:

Vstupné: 1.990,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné doručit přihlášku na náš email, fax nebo adresu a uhradit objednané služby.

Související odkazy: