zpět na seznam

PROSKLENÉ FASÁDY - ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ

odborný seminář

Datum a místo konání:
12. 11. 2008 - středa - od 9 do 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

  • VLIV FYZIKÁLNÍCH ÚČINKŮ NA PROSKLENÉ FASÁDY

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT

Faktory ovlivňující mechanické vlastnosti skla, nejčastější případy praskání skleněných tabulí v závislosti na jejich druhu a způsobu zatížení, konstrukční způsoby podepření skleněné výplně, členění skleněných výplní, poloha skleněné výplně ve vztahu k dopadající sluneční energii, vliv změny teploty na konstrukční řešení prosklené stěny, konstrukční zásady, praktické ukázky.

  • VLIV POŽÁRU A SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PROSKLENÉ FASÁDY

Ing. Marek Pokorný - Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT

Tepelné ztráty vedením, prouděním a sáláním, vliv skleněných výplní na úsporu tepelné energie, protipožární skla – druhy a rozdíly v jejich chování, požární odolnost prosklených fasád, problémy s kotvením prosklených stěn z hlediska požáru, odstupové vzdálenosti prosklených fasád, protipožární bezpečnostní opatření, praktické ukázky.

  • STATICKÉ CHOVÁNÍ PROSKLENÝCH FASÁD

Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka - Katedra betonových konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT

Druhy zatížení prosklených fasád (svislé zatížení, vodorovné zatížení od větru), vliv podepření na statické namáhání (rozdíl v chování při uložení po 2, 3 či 4 stranách, na terčích atd.), vliv rozpětí a kotvení a hloubky uložení na dimenzi a únosnost skleněných výplní (možnost dilatace), srovnání statického chování pro vícevrstvé výplně (jednoduchá skla, dvojskla a trojskla), zásady výpočtu skleněných výplní.

Program:

  • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
  • 09:00 - 13:00 Přednášky
  • 13:00 Oběd

V přestávce podáváme zdarma občerstvení. Konec semináře je orientační.

Poplatek:
Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

Bodové ohodnocení:
Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné doručit přihlášku na náš email, fax nebo adresu a uhradit objednané služby.

Související odkazy: