zpět na seznam

VLIV STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA PŘEDCHÁZENÍ ZÁVAD

odborný seminář

Datum a místo konání:
3. 2. 2010 - středa - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

 • INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM - Ing. Jan Sochůrek, statik a jednatel společnosti Ingutis, spol. s r.o.:

- Krátký přehled o zákoných pravidlech a povinnosti provádění IG průzkumů v ČR

- Požadavky normy „ČSN 73 1001 - Zakládání staveb“ na úroveň a provedení IG Průzkumu

- Úskalí jednotlivých metod provádění inženýrskogeologického průzkumu, jak se orientovat v moderních metodách a jaké naopak vyžadovat

- Příklady z praxe využívání výsledků inženýrskogeologického průzkumu statikem - projektantem, úroveň vědomí o geologii a metodách specielního zakládání

- Časté chyby v projektech založení stavebních objektů, časté chyby v provádění základových konstrukcí

- Doporučení pro praxi, krátké seznámení se související disciplinou - „inženýrská geologie“

- Závěrečná doporučení, případná diskuze, dotazy

 

 • STATICKÝ PRŮZKUM - Ing. Jan Vinař, Murus:

V přednášce budou charakterizovány typické poruchy staveb a jejich konstrukcí, způsob, jakým se projevují a možnosti jejich rozlišení. Budou uvedeny metody statického průzkumu a jejich spolehlivost. Bude zdůrazněna potřeba komplexního statického průzkumu a jeho koordinace s ostatními průzkumy stavby. Pozornost bude věnována především historickým stavbám zděným i dřevěným.

 

 • STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM - Doc.Ing.arch. Michael Rykl, Fakulta architektury ČVUT:

- SHP jako obor základního i aplikovaného výzkumu. (sledovat budeme více linii praktickou, tedy aplikovanou.)

- Původ, okolnosti a smysl vzniku SHP - krátký nástin v milnících.

- SHP jako proces a jako elaborát - stupně podrobnosti, součásti, specialisté.

- SHP jako nezbytný podklad pro kvalifikovanou opravu historického objektu. Příklady aplikace výsledků SHP pro řešení statiky aj. úloh v procesu projektování.

- SHP nejen v předstihu před či při projektování, ale trvalý proces po celou dobu stavebních zásahů.

- SHP jako proces záchrany informací a pomůcka pro kvalifikované a památkově šetrné řešení problémů při procesu stavby.

- Aktualizace již existujících starších elaborátů.

- Nezbytná mezioborová spolupráce s archeologií a průzkumem restaurátorským.

- Nutná, ale ve skutečnosti málokdy fungující koordinace destruktivních sond pro různé typy průzkumů - statika, mykologie, zjišťovací archeologie, restaurátorský průzkum, SHP.

- Ideál - koordinační „projekt průzkumů“ šetří čas, peníze i hmotnou památkovou podstatu historického objektu.

 

 • BIOLOGICKÝ PRŮZKUM - Ing. Jiří Frankl, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR:

- Skupiny biologických škůdců vyskytujících se ve stavebních konstrukcích

- Příčiny a místa s jejich nejčastějším výskytem

- Dopady jejich aktivní činnosti

- Metody průzkumu staveb s ohledem na detekci biologického poškození

 

 • RADONOVÝ PRŮZKUM - Ing. Matěj Neznal, Radon:

- Radonový program

- Legislativní souvislosti - rekonstrukce a přístavby

- Metodiky průzkumu, výstupy, cenové relace

- Podklady pro návrh opatření proti radonu

- Principy ochrany před radonem

 

   Program:

   08:30 - 09:00 Prezence posluchačů

   09:00 - 13:00 Přednášky

   O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
   Konec semináře je orientační.


   Poplatek:
   Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
   Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

   Bodové ohodnocení:
   Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

   Uzávěrka přihlášek:
   Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.

   Související odkazy: