zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2018 - OPRAVY REŽNÉHO A NEOMÍTNUTÉHO ZDIVA /Praha/

18. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Datum a místo konání:
20. - 21. 3. 2018 - úterý a středa
* PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVA 20. 3. 2018 - úterý - od 9 do cca 18 h - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapka
Dopravní spojení: konečná stanice metra "Dejvická" na lince "A"
* EXKURZE 21. 3. 2018 - středa - Praha

Uzávěrka přihlášek:
Pouze při platbě do 23. 2. 2018 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!

Záštita a spolupráce:
Národní památkový ústav
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Český národní komitét ICOMOS

Přípravný výbor konference:
Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Pavel Jerie - Národní památkový ústav
Prof.Ing.arch.akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT, president ČNK ICOMOS
Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, vícepresident ČNK ICOMOS
Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnostiPROGRAM PŘEDNÁŠEK 20. 3. 2018 - úterý - od 9 do cca 17 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS
Zahájení

Ing.arch. Alexandra Křížová - Národní památkový ústav, náměstkyně generální ředitelky pro památkovou péči
Úvodní vystoupení

Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, generální ředitelství a ČNK ICOMOS, vícepresident
Památkové přístupy ke konzervaci zřícenin

Prof. Ing.arch. akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče a ČNK ICOMOS, president
Poznámky k opravám historického neomítaného zdiva aneb opět na tapetě téma torzální architektury

Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství
Příklady oprav torzální architektury

Arch. Miloslav Hanzl - autorizovaný architekt specializující se na opravu památek
Konzervační obnova torzální architektury - příprava, vlastní realizace a výsledky konzervace hradních zřícenin

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - Národní památkový ústav, vedoucí technologické laboratoře
Zdicí malty – průzkum, návrh, realizace

Ing.arch. Lukáš Hudák - architekt
Cihelné konstrukce pevnostních staveb se zaměřením na konec 18. století v Čechách

Ing.arch. Karel Kibic - Národní památkový ústav, vedoucí oddělení garantů národních kulturních památek
Obnova eskarpy vnitřního valu Malé pevnosti v Terezíně

Ing.arch. Petr Chotěbor, CSc. - Kancelář prezidenta republiky, Odbor památkové péče
Konzervace kvádrového zdiva katedrály sv. Víta

Ing.arch. Eva Volfová - Národní památkový ústav, Ing. Petr Volf - keramik
Ruční výroba cihel


DOPROVODNÁ VÝSTAVA 20. 3. 2018 - úterý - od 9 do cca 17 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

FloorTech Trade & Services s.r.o.

AQUA obnova staveb s.r.o.

QUICK - MIX k. s.

Národní památkový ústav

Grada Publishing, a.s.


PROGRAM EXKURZÍ 21. 3. 2018 - středa

* Pražský hrad 

1 termín - od 10:00h, délka exkurze cca 2 hod. /obsazeno/

Katedrála sv. Víta - vnější průčelí, bazilika sv. Jiří - jižní vnější průčelí, Starý palác - interiér románského podlaží, jižní palácový dvorek, příp. cihelné fasády Mockerových domů.

Průvodci Ing.arch. Petr Chotěbor a Mgr. Petr Měchura (Kancelář prezidenta republiky)

 

* Národní muzeum

2 termíny - od 10:00h /obsazeno/ a od 13:00h, délka exkurze cca 2 hod.

Suterén, nádvoří a vestavba do východního nádvoří s náhledem do spojovacího tunelu, vestibul, nově zpřístupňované sály přízemí a historický zasedací sál, Pantheon, výběr opravovaných výstavních sálů 1. a 2. patra.

Průvodce Pavel Jerie (Národní památkový ústav)

 

* Vyšehrad

2 termíny - od 9:00h /obsazeno/ a od 10:30h, délka exkurze cca 1,5 hod.

Táborská brána, Leopoldova brána, bastiony 34 a 35, kasematy, rotunda sv. Martina včetně interiéru, Cihelná brána, bastion 38, zdi akropole, suterén objektu č.p. 14 s pozůstatky románské baziliky sv. Vavřince a odkrytými základy starší předrománské sakrální stavby

Průvodce Ing.arch. Karel Kibic (Národní památkový ústav)

 

Rozsah exkurzí se může lišit v závislosti na aktuálních provozních podmínkách navštívených prostor.

Exkurze jsou určené výhradně pro účastníky přednášek 20. 3. 2018 a z kapacitních důvodů se lze zúčastnit pouze jedné exkurze.

Vybranou exkurzi včetně termínu upřesněte prosím v poznámce objednávky. Děkujeme.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu konference.


Poplatky:
Pouze při platbě do 23. 2. 2018 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!
Uzávěrka přihlášek pro posluchače je 9. 3. 2018 nebo při naplnění kapacity sálu.

  • Vstupné na přednášky dne 20. 3.: 1.790,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 20. 3. pro zaměstnance NPÚ: 1.090,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 20. 3. pro zaměstnance FA ČVUT a členy ČNK ICOMOS: 1.490,-Kč
  • Snížené vstupné na přednášky dne 20. 3. pro studenty magisterského a bakalářského studia VŠ a pro studenty odborných SŠ: 590,-Kč (bez publikace)
  • Exkurze dne 21. 3.: 100,-Kč (vstup pouze pro účastníky přednášek)
  • Odborná publikace k tématu konference: 300,-Kč

Ceny jsou vč. DPH.
Obědy nezajišťujeme, stravování je možné v Akademické restauraci a menze v místě konání nebo v okolních restauracích.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Prezentace:
Máte-li zájem o propagaci svých výrobků nebo služeb na doprovodné výstavě v Masarykově koleji dne 20. 3. 2018 nebo v odborné publikaci kontaktujte nás prosím ZDE
 

Mediální partnerství:
 

Národní památkový ústav

Propamatky portal-casopis


Uzávěrka přihlášek pro posluchače:
Pouze při platbě do 23. 2. 2018 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA!