zpět na seznam

OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘED POŽÁREM /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
31. 5. 2018 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT:
Tradiční ochrana obezděním a obetonováním, protipožární omítky a nátěry
- závady u tradiční ochrany,
- vliv poréznosti plniva na vlastnosti protipožárních omítek
- technologie provádění protipožárních omítek
- historie a druhy protipožárních nátěrů
- aplikace a závady protipožárních nátěrů

Ing. Petr Kejklíček - PKPO:
Zajištění požární odolnosti nosných konstrukcí pomocí nástřikových systémů a obkladů z deskových materiálů

Ing.arch. Petr Hejtmánek - PKPO:
Požární aspekty zateplování fasád
- požadavky normy ČSN 73 0810:2016 na kontaktní zateplování budov, jejich reálná aplikace;
- požadavky normy ČSN 73 0810:2016 na nekontaktní zateplování budov;
- odlišná řešení zateplování stávajících budov - projekt More Connect.

Ing. Petr Bohuslav - PKPO:
Protipožární obklady ocelových a betonových konstrukcí z minerálních vláken


Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

logo pkpo


Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s tématem semináře mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním samostatně stojící roletky nebo panelu.
Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem. Kontaktuje nás prosím ZDE.


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.