zpět na seznam

ZÁVADY OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV A FOTOVOLTAIKY Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
14. 5. 2024 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:
 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT

Závady obalových konstrukcí

- Závady v aplikaci:

a) plastových oken

b) požárních hliníkových oken

c) plastových světlíků ve střešních pláštích

- Závady instalovaného hliníkového odvětrávacího zařízení ve fasádách

- Závady v konstrukci střešních plášťů

- Závady v kontaktním zateplení

 

Ing. Petr Kejklíček - PKPO

Řešení požárních pásů u fasád objektů

- Požadavky norem ve vztahu na řešení požárních pásů u staveb

- Požární pásy a utěsnění styku požárně dělících konstrukcí k obvodové konstrukci fasády

- Praktické ukázky řešení požárních konstrukcí při nedodržení odstupových vzdáleností

 

Ing. Marek Pokorný, Ph.D. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT

Požární odolnost lehkých střešních plášťů na trapézovém plechu

Přednáška se zaměří na lehké střešní pláště na trapézovém plechu jakožto technicky i ekonomicky efektivní a často navrhované stavební konstrukce pro zastřešení halových objektů. Tyto střechy však dlouhodobě představují také specifické problémy z požárního hlediska, ať již jde o samotnou požární odolnost (mezní stavy R, E, I, doba v minutách, druh konstrukční části, dokladování vlastností), související detaily (instalační prostupy, osazení světlíků apod.) nebo požární souvislosti s technickými a technologickými zařízení na střeše.  

 

Ing. et Ing. Vít Dobiáš - PKPO

Rizika instalací fotovoltaických elektráren z pohledu požární bezpečnosti

Obsahem přednášky bude seznámit s jednotlivými částmi fotovoltaických elektráren včetně problematiky bateriových úložišť, ohřevu TUV a nabíjení elektromobilů.

Téma bude prezentováno s ohledem na požární bezpečnost a možná rizika.

Zmíněna bude i ukázka konkrétní instalace.

 


Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s požární bezpečností staveb mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním vlastní samostatně stojící roletky nebo panelu.

Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem. Kontaktuje nás prosím ZDE.
 

Seminář pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

logo pkpo


Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
1.690,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí nebo při naplnění kapacity sálu.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.